تاسیسات گستران : خانه مهندسین

برگزار کننده دوره های طراحی و محاسبات، نظارت، نرم افزارهای مهندسی آمادگی آزمون نظام مهندسی، کارشناس رسمی دادگستری، آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، ترمیک دروس دانشگاهی و.... می باشد.

دوره های خانه مهندسین عبارتند از :

دوره جامع تهویه مطبوع  ( ثبت نام )

طراحی جامع تاسیسات مکانیکی ، ساختمانی ، بیمارستانی و صنعتی ( ثبت نام )

طراحی جامع تاسیسات مکانیکی ساختمان ( ثبت نام )

طراحی و انتخاب تجهیزات موتورخانه ( ثبت نام )

ناظر حرفه ای در تاسیسات مکانیکی ساختمان ( ثبت نام )

دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری  ( ثبت نام )

نقشه کشی و نقشه خوانی پیشرفته در تاسیسات و تهویه مطبوع  ( ثبت نام )

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ( ثبت نام )

برق و کنترل برای مهندسان تاسیسات ( ثبت نام )

تاسیسات ویژه معماران و مهندسان ساختمان ( ثبت نام )

طراحی ، محاسبه و اصول اجرایی لوله کشی صنعتی ( ثبت نام )

طراحی ، اجرا و نگهداری استخر ، سونا و جکوزی ( ثبت نام )

تهویه صنعتی ( ثبت نام )

طراحی سیستم های اطفاء حریق ( ثبت نام )