تاسیسات گستران : آموزش در صنایع و شرکتها

تمامی شرکت ها و سازمان های محترمی که قصد آموزش پرسنل خود را دارند می توانند از خدمات آموزشی تاسیسات گستران به صورت اختصاصی و متناسب با نیاز خود بهره مند شوند. این دوره ها هم از نظر سرفصل های آموزشی و هم از نظر زمان برگزاری کلاس دقیقا متناسب با نیاز شرکت ها و سازمان ها ارائه می شود و هیچ محدودیتی در زمان و سرفصل های آموزشی آن وجود ندارد. تاسیسات گستران آمادگی برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت ها و سازمان ها در تمامی شهرهای ایران را دارد.