تاسیسات گستران : مرکز مهارت

برگزار کننده دوره های آموزشی کارگاهی و عملی مطابق با استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -  مهارت های شغل می باشد.

آموزش فنی و حرفه ای انجام فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارآیی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

هدف از آموزش های مهارتی افزایش دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی است. این آموزش ها با توأم نمودن آموزش های نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فرآهم می نماید که هم سویی و تسلط با نیازهای بازار کار داشته باشند. آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت هایی را که مستقیما با شغل و یا یک حرفه خاصی مرتبط هستند را به گروههای هدف بصورت کارگاهی و عملی یاد می دهند.

دوره های مرکز مهارت عبارتند از :

پکیج شوفاژ گازی ( ثبت نام )

کولر گازی اسپلیت ( ثبت نام )

چیلرهای تراکمی ( ثبت نام )

تعمیرات و نگهداری موتورخانه ( ثبت نام )

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ( ثبت نام )

لوله کش گاز خانگی و تجاری ( ثبت نام )

تعمیر کار لوازم گاز سوز ناظر اجرای طرح های گاز رسانی ( ثبت نام )